คำถามที่พบบ่อย ๆ

คำถามที่พบบ่อย ๆ (FAQ)

คำถาม : สามารถคืนบัตรได้หรือไม่ค่ะ

คำตอบ : ไม่สามารถคืนได้ แต่สามารถโอนย้ายสิทธิได้ค่ะ โดยการนำเอกสารแสดงตัวต้นของคนซื้อบัตรมาแสดง เมื่อทำการลงทะเบียนเข้างาน 

คำถาม : ต้องเตรียมตัวอย่างไรเวลาจะมางาน TEDxKhonkaen คะ

คำตอบ : เปิดใจให้กว้าง ทำใจให้สบาย เตรียมขวดน้ำมาใส่เครื่องดื่มเพื่อช่วยกันลดปัญญาขยะพลาสติก และสนุกับงานค่ะ