แจ้งเรื่องการเลื่อนการจัดงาน TEDxKhonkaen

ประกาศเรื่องการเลื่อนงาน TEDxKhonKaen 2020 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ทางทีมงาน TEDxKhonKaen 2020 มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อบัตรทุกท่านทราบว่างานของเราจะต้องเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยทางทีมได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
และกระทั่งวันนี้ เมื่อพบว่าสถานการณ์ได้รุนแรงขึ้นจริงและมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นอีก ทางทีมจึงตัดสินใจเลื่อนงาน TEDxKhonKaen 2020 แบบไม่มีกำหนด เนื่องด้วยความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยของทั้งผู้ร่วมงานและสปีคเกอร์ รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทางทีมงานขอกราบขออภัยทุกท่านที่ตั้งใจซื้อบัตรเข้าร่วมชมงานในปีนี้ และยินดีคืนเงินค่าบัตรกรณีมีความประสงค์จะรับเงินค่าบัตรคืนแบบเต็มจำนวน โดยทางทีมงานจะประกาศถึงขั้นตอนและช่องทางในการรับเงินคืนโดยเร็วที่สุด
แต่หากท่านประสงค์จะถือบัตรไว้ก่อน เพื่อรอระบุวันงานอีกครั้ง ทางทีมจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและจะทำให้ทีมงานได้รับกำลังใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ
ทีมงาน TEDxKhonKaen2020

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/TEDxKhonKaen/